SISEKORRA EESKIRI

1. AJA BRONEERIMINE JA SAABUMINE

1.1. Palume tutvuge salongi broneerimistingimustega enne aja broneerimist, sest see kehtib kõigile- nii onlines, kirja kui telefoni teel tehtud broneeringutele.

1.2. Saabuge salongi 5-minutilise täpsusega, kuna teenindus algab kokkulepitud ajal ja liiga varajane saabumine võib häirida eelmise kliendi teenindamist.

2. SALONGI SISENEMINE

2.1. Palume võtta salongi sisenemisel ära välisjalanõud ning välisriided.

2.2. BB Brow Boutique sisenemine alkoholi – või narkootilises joobes on keelatud ning samuti ei tohi salongi territooriumil ka lisaks eelnevale suitsetada.

3. TELEFONIKASUTUS

3.1. Palume kasutada telefoni kõnedeks ja sõnumiteks salongis teenindamise ajal vaid hädavajalikel juhtudel, nii tagate enda kiirema lõõgastumise ning seeläbi protseduuri parima tulemuse.

4. PRIVAATSUS

4.1. Klientide mugavuse tagamiseks palume võimalusel saabuda salongi üksi.

5. KOMMUNIKATSIOON JA HEA KÄITUMISTAVA

5.1. Vastame kliendi kõnedele ja kirjadele esimesel võimalusel oma tööpäevadel, mis on enamasti  esmaspäevast neljapäevani.

5.2. Kõikidelt salongis viibivatelt kliendidelt eeldatakse viisakat käitumist kaasklientide ja teenindaja suhtes.

6. PUHTUSE JA HÜGEENI TAGAMINE

6.1. Järgime BB Brow Boutique's rangelt kõiki hügieeni- ja desinfitseerimisnõudeid, et tagada kliendi ohutus, seepärast palume mitte puudutada tooteid, mis ei ole mõeldud klientidele.

6.2. Palume mitte võtta salongi kaasa lemmikloomi.

7. HINNAKIRJA SELGUS JA LÄBIPAISTVUS

7.1. BB Brow Boutique's teostatakse teenuseid vastavalt salongis kehtivale hinnakirjale, mis on nähtav online broneerimissüsteemis ning salongis paberkandjal.

 

8. SALONGI VARAGA ÜMBERKÄIMINE

8.1. Palume hoida BB Brow Boutique vara heaperemehelikult, et tagada kõikide klientide ja töötajate heaolu ning ohutus.

8.2. BB Brow Boutique'l on õigus nõuda kliendilt hüvitist, kui tema poolt põhjustatud kahjustused on rikkunud salongi vara.

9. TEENINDJA ÕIGUSED

9.1. BB Brow Boutique teenindajal on õigus keelduda klienti teenindamast ilma põhjust selgitamata.

9.2. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindajal õigus paluda kliendil lahkuda ning määrata talle külastuskeeld.

10. TEENUSTEGA SEOTUD KAEBUSTE LAHENDAMINE

10.1. Kõik kaebused seoses teenustega tuleb esitada BB Brow Boutique esindajale koheselt, hiljemalt 1 ööpäeva jooksul ning püsimeigi puhul 28 päeva jooksul. Probleem lahendatakse kahepoolsel kokkuleppel peale kaebuse esitamist esimesel võimalusel kuni 5 tööpäeva jooksul 

10.2. Kui pooled koheselt kokkuleppele ei jõua, tuleb intsident fikseerida kirjalikult ning selle allkirjastavad mõlemad osapooled.

10.3. Kliendi poolt esitatud kaebuse käsitlemiseks on BB Brow Boutique esindajal aega 14 tööpäeva.

10.4. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimistel kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused seadusega ettenähtud korras.