BRONEERIMISTINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Palun tutvuge broneerimise tingimustega ja teenuste hinnakirjaga enne teenuse broneerimist.

1.2. Broneerimistingimused on kohustuslikud täitmiseks kõikidele klientidele.

1.3. Broneerimisel veenduge, et andmed on korrektselt sisestatud ja õiged.

2. TÜHISTAMISED JA MUUTMISED

2.1. Broneeringu tühistamisel vähem kui 24 tundi enne broneeritud aega väljastab BB Brow Boutique poolt City Salon OÜ kliendile arve vastavalt 50% ulatuses broneeritud teenuse hinnast.

2.2. Broneeringu muutmisel vähem kui 24 tundi enne broneeritud aega lisandub muutmisetasu 5 eurot kuni 1 tund, 10 eurot kuni 2 tundi ning 15 eurot kuni 3 tundi kestva teenuse muutmise puhul, mis lisatakse järgmisele külastuskorrale.

2.3. Korduval tühistamisel või muutmisel kinnitatakse broneering vaid 100% ettemaksu alusel, mida ei tagastada kui kliendi mainitud tegevus kordub.

2.4. Samal päeval ja vahetult enne broneeringut  selle tühistamisel, muutmiselt või teenusele mitteilmumisel  on õigus BB Brow Boutique poolt City Salon OÜ-l rakendada eelnevaid 2.1, 2.2  ja 2.3 punkte või väljastada kliendile arve vastavalt 100% ulatuses broneeritud teenuse hinnast.

3. HILINEMISED

3.1. BB Brow Boutique nimel teenuseosutajal on õigus klienti mitte teeninda, kui ta hilineb rohkem kui 15 minutit broneeritud teenuse aja algusest.

3.2. Kui klient hilineb broneeritud teenusele rohkem kui 15 minutit, võidakse lisaks eelnevale punktile 3.1 väljastada ka BB Brow Boutique poolt City Salon OÜ nimel kliendile arve kuni 100% broneeritud teenuse hinna ulatuses.

4. KAEBUSED

4.1. Kõik kaebused seoses antud broneerimise tingimustega tuleb esitada BB Brow Boutique esindajale koheselt. Probleem lahendatakse kahepoolsel kokkuleppel esimesel võimalusel kuni 5 tööpäeva jooksul.

4.2. Kui pooled koheselt kokkuleppele ei jõua, tuleb intsident fikseerida kirjalikult ning selle allkirjastavad mõlemad osapooled.

4.3. Kliendi poolt esitatud kaebuse käsitlemiseks on BB Brow Boutique esindajal aega 14 tööpäeva.

4.4. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimistel kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused seadusega ettenähtud korras.